امیر حاتمی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه متبوع
 خود در زمینه تجهیز و تقویت قدرت هوایی راهبردی کشور، اظهار کرد: برنامه
 مشخصی برای تولید یک کلاس هواپیمای سنگین رزمی داریم.
سرتیپ امیر حاتمی درباره برنامه‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمینه تجهیز ناوگان نیروی هوایی، اظهار کرد: همانطور که در برنامه چهار ساله من آمده است، حتما یکی از اقداماتی که در این دولت دنبال خواهم کرد تقویت قدرت هوایی راهبردی است.

به گزارش نامه نیوز، وی گفت: به لطف خدا امروز هم در هواپیماهای رزمی و هم در هواپیماهای آموزشی تجهیزات خوبی در اختیار داریم، همچنین برنامه مشخصی برای تولید یک کلاس هواپیمای سنگین رزمی داریم و در حال طراحی آن هستیم و فکر می‌کنم تا پایان این دوره به نقاط خوبی در این زمینه دست یابیم
برچسب‌ها: خبر نامه نیمروز
[ جمعه 10 آذر 1396 ] [ 22:34 ] [ حمزه ذاکری ]